מדיניות פרטיות

איסוף המידע

לצרכי מתן השירות אנחנו אוספים מידע על אודותיך, כפי שמפורט במדיניות פרטיות זו. המידע שיאסף על אודותיך ישמר אצלנו, ויועבר לאחרים רק בהתאם למדיניות הפרטיות. קח בחשבון כי במהלך השירותים מידע משוגר לאורך רשתות תקשורת פרטיות וציבוריות, וכי בחלק מהמקרים למפעילים אותן רשתות יש יכולת לאסוף את המידע הזה שלא בידיעתנו.

האם אתה חייב לספק לנו מידע? 

אתה לא מחויב לספק לנו מידע, וכל העברת מידע תלויה בהסכמתך בלבד. 

מה המידע האישי שאנחנו שומרים על אודותיך?

אנחנו שומרים את המידע האישי שסיפקת לנו בעת מילוי הטפסים, שמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. אנחנו גם אוספים כל מידע אחר שתמלא בטפסים, כגון המשתמשים בקמפיין שלך, הקמפיינים שאתה משתתף בהם וכדומה.

אנחנו שומרים גם מידע שאחרים סיפקו עלייך, על ידי הזמנה שלך להשתתף בקמפיין בתפקיד כלשהוא.

כמו כן, אנחנו אוספים מידע טכני שיתקבל כתוצאה מהשימוש שלך במערכת, שכולל את העמודים שצפית, כתובת הIP שלך, נתונים טכניים על אודות הדפדפן שלך.

כיצד אנחנו אוספים על אודותיך מידע?

אנו אוספים מידע על אודותייך באמצעות השימוש שלך במערכת שלנו ובאמצעות מילוי טפסים. אנחנו יכולים לקבל מידע עלייך מאחרים אם הם מזינים אותו בטפסים, כגון כאשר הם מזמינים אותך להשתתף בשירות.

כיצד אנחנו משתמשים במידע שנאסוף?

אנו משתמשים במידע שנאסוף לצורך מתן השירות ושיפורו ולצורך זה בלבד. כמו כן, מנהלי קמפיינים וקמפיינרים יכולים לקבל גישה למידע של משתמשים אחרים בקמפיין, ולהשתמש במידע לצורך זה.

למי יש גישה למידע על אודותיך?

העובדים שלנו וספקי השירות שאנו עובדים איתן יקבלו גישה למידע שלך תחת חובת סודיות. כמו כן, למנהלי קמפיינים וקמפיינרים יש גישה למידע על המשתתפים בקמפיין.

האם יש עוגיות בשירות?

עוגיה היא קובץ ממוחשב אשר מאפשר לנו לזהות אותך וחוסך את הצורך בבקשה של שם משתמש וסיסמא בכל גישה שלך לשירות. עוגיות יכולות לזהות אותך, ולאפשר לאחרים להציג פרסומות בצורה מפולחת. אנחנו משתמשים בעוגיות שלנו וכן בעוגיות של שירותי צד שלישי לצרכי סטטיסטיקה. מעבר לכך, מנהלי קמפיין יכולים אף הם לשתול עוגיות בשירות.

האם לצדדים שלישיים יש גישה למידע?

במהלך השימוש במערכת שלנו יעבדו מספר שירותי צד שלישי שמקבלים גישה מוגבלת למידע. 

השירותים הם שרת האינטרנט שלנו שנמצא בחברת Digital Fyre, וכן שירות Google Analytics שאוסף מידע על השימוש באתר. לכל אחד משירותים אלו מדיניות פרטיות משלו, והוא אוסף מידע לצרכים אלו.

כמו כן, מנהלי קמפיין יכולים להטמיע קוד צד שלישי בעמודי הקמפיין. קוד זה עשוי לאסוף מידע על אודותיכם.

האם אנו מעבירים מידע לרשויות אכיפה?

כן. ככל שנקבל בקשה תקפה מרשות מוסמכת לקבלת המידע ונאמין כי דרישה זו נטועה בדין אנו נעביר מידע זה. 

מה לגבי מידע על ילדים?

השירות שלנו מיועד לבגירים. אנחנו לא שומרים מידע על ילדים, נקודה.

כיצד אנחנו יכולים לצור איתך קשר?

אנחנו נצור איתך קשר במקרים שאנחנו חושבים שצריך לספק לך מידע נחוץ בנוגע לשירותים. אנו נשלח עדכונים רלוונטיים מעת לעת. תוכל בכל רגע להודיע על כך שאינך מעוניין בעדכונים אלו.

כיצד אנחנו מדווחים על אירועי אבטחה?

למרות שאנו לא מחויבים בחוק לעשות כן, בכל מקרה בו יהיה אירוע אבטחה אנחנו נדווח למשתמשים שלנו עליו. אם מדובר על אירוע שדורש גם דיווח על פי חוק לרשויות המוסמכות, נעשה זאת.