תנאי שימוש

תנאי שימוש לאתר "תשמעו אותנו"

עדכון אחרון 01 יוני 2020, גרסא 1.00

עדכונים יופיעו בתחתית המסמך.

שירות "תשמעו אותנו" מאפשר לך להשתתף ולנהל קמפיין ציבורי המיועד לחברי כנסת, ולאפשר לאחרים להשתתף בקמפיין תחתייך.

השירות מיועד לצורך יצירת השפעה ציבורית, למטרות ראויות ובצורה מכובדת. השירות מאפשר לך לפנות למקבלי באמצעות כלי התקשורת שלהם ואינו מאפשר שימוש מאיים, מטריד, מבזה. בכל מקרה בו תתקל בכזה, הודע לנו ואנו נטפל בכך במידת האפשר.

השירות ניתן על ידי התנועה לזכויות דיגיטליות (ע.ר), אולם התנועה אינה מנהלת את הקמפיינים אלא מעמידה פלטפורמה זו בלבד לצורך השירות. התנועה לא יכולה להיות אחראית לתוכן המסרים שקיימים ולא יכולה להיות אחראית לכך שהשירות יופעל בצורה מיטבית, או שהוא יהיה זמין כלל.

במהלך השימוש בשירות ישמר עלייך מידע בהתאם למדיניות הפרטיות; כמו כן, מנהלי קמפיין יכולים לאסוף מידע נוסף, וחובה עליהם ליידע איך וכמה הם אוספים.

ומכאן לחלק המשפטי המלא.

תנאי כשירות והרשמה

לצורך ההרשמה תדרש לספק לנו שם כלשהוא וכתובת דואר אלקטרוני. אנו לא נבצע אימות של כתובת הדואר האלקטרוני, כך שבמקרה בו תזין כתובת שגויה לא תוכל לשחזר את החשבון.

תוכל לפתוח חשבון אחד בלבד עבור עצמך, ואנו לא מרשים שיתוף בפרטי ההתחברות עם אחרים. 

כאשר אתה נרשם אתה מצהיר כי אתה בן 18 שנים לפחות, ללא עבר פלילי, אשר גר בישראל, ולא הורשעת על ידי בית משפט בכל עבירת הטרדה, הונאה, התחזות, הונאה בכרטיסי חיוב או כל עבירה אחרת שיש עמה קלון. 

השימוש בשירות מיועד ליחידים או לתאגידים אשר החשבון נפתח על ידי בעל זכויות החתימה בתאגיד. אם אתה פועל מטעם תאגיד ומעוניין לפתוח חשבון, אתה מצהיר כי אתה מורשה החתימה מטעם התאגיד וכי התאגיד קיבל את כל ההחלטות הרלוונטיות לצורך התקשרות עמנו.

אתה מצהיר כי הפרטים שסיפקת הם נכונים ומדויקים, וכי אתה מודע לכך שהעברת מידע כוזב עשוי לגרום נזק לך ולאחרים. 

באחריותך לאבטח את החשבון שלך, לרבות בחירת סיסמא קשה. 

בכל מקרה בו יתעורר אצלך חשד לשימוש לרעה בחשבון או לאבדן של אחד מהאמצעים שמאפשרים להזדהות מולו, אתה נדרש להודיע לנו מיידית וזאת לצורך סגירת או הקפאת החשבון.

השירותים

המשתמשים

ישנם שלושה סוגי תפקידים במערכת, אשר כל משתמש יכול להיות כל אחד מהם: מנהל, קמפיינר ומשתתף.

מנהלים יכולים ליצור משתמשים וקמפיינים חדשים ולשייך משתמשים אחרים לקמפיינים. קמפיינרים יכולים לעדכן נתונים של קמפיינים ספציפיים עבורם הם קיבלו הרשאה ממנהל.

הקמפיינים

אנחנו נאפשר לך לייצר קמפיין, אשר יעבור ביקורת שלנו. הביקורת אינה מוטה פוליטית אלא נועדה לבחון האם הקמפיין לא מפר את חוקי מדינת ישראל, האם הוא עומד בכללי המערכת והאם הוא מיועד למטרות ראויות. אנחנו רשאים לפסול כל קמפיין מכל סיבה שהיא.

אם הקמפיין שלך מנוגד למטרות התנועה לזכויות דיגיטליות, או כל ארגון הקשור לנו, הרי שאנו לא יכולים לאפשר לך להעלות קמפיין כזה.

בכל קמפיין תוכל להזין תכנים בהתאם למדיניות התוכן שלנו. אתה האחראי הבלעדי לתכנים אלו.

בכל אחד מהקמפיינים תוכל לעדכן את העמדות של מי מנבחרי הציבור, ולספק פרטים על ראיונות של אותו נבחר ציבור באמצעי התקשורת הרלוונטיים.

אם אתה מנהל קמפיין, תוכל גם להוסיף קוד מעקב לקמפיין כך שתוכל לקבל מידע על מי השתתף בקמפיין. במצב כזה, חובה עלייך לידע את המשתמשים על כך שנאסף עליהם מידע באמצעות קוד מעקב זה, ומה השימוש שיש במידע.

שליחת הודעות

אנחנו נאפשר לך ולמשתמשים במערכת לשלוח הודעות לנבחרי ציבור. ההודעות ישלחו מחשבונות בבעלותך. כלומר, אם תבחר לשלוח הודעת דואר אלקטרוני, הרי שאנחנו נספק לך קישור אשר יכיל את תוכן ההודעה ויבצע אוטומציה, אך הודעת הדואר האלקטרוני לא תשלח מהחשבון שלנו.

ההודעות יוכנו מראש על ידי מנהל הקמפיין, אך יוכלו להערך על ידך בטרם השליחה. הם ישותפו על ידך בחשבונות הרלוונטיים ברשתות חברתיות, בדואר אלקטרוני, במסרון או באמצעות WhatsApp. אתה מבין שאנחנו לא חלק ממערכת שליחת ההודעות ולא יכולים לקחת אחריות על כך שההודעה הגיעה ליעדה, או נקראה.

לכן, חשוב להזכיר: אנחנו מבקשים שכל הודעה שתשלח תעמוד בהוראות החוק. לא תטריד, לא תאיים, ולא תכיל פרטים אישיים אלא תשמור על אופי מכובד ומקצועי.

תכנים ובעלות

כל התכנים שלנו שאנו נציג לך הם בבעלותנו המלאה, וחל עלייך איסור להשתמש בהם אלא במסגרת השירות. כל הזכויות שמורות לנו.

כדי לספק את השירותים למשתמשים שלנו, אנו זקוקים להסכמתך כי כל תוכן שתפרסם באמצעות השירותים (כגון תגובה או הודעה שתשלח) יהיה נגיש לנו ולמי שנדרש לכך לצורך אספקת השירות. לכן, אתה מסכים כי יהא מותר לנו להשתמש בתכנים שתעלה לצרכי מתן השירות. 

אתה מתחייב להגיש באמצעות השירות רק תכנים חוקיים, שאתה בעל מלוא הזכויות בהם ושלא פוגעים בזכויותיהם של צדדים שלישיים. אתה מודע לכך שבמקרה של הפרת סעיף זה נוכל לחסום לך את החשבון ולסיים את ההתקשרות עמך.

התוכן שלך

על ידי פרסום של תוכן טקסטואלי או חזותי באמצעות השירותים, או יצירת תוכן אחר, אתה מקבל את מדיניות התוכן שלנו. 

אתה מכיר בכך שכל הפרה של מדיניות התוכן עשויה לסיים את השירותים עבורך, הסרה של התכנים שנוצרו על ידך וכן פתיחה בהליכים משפטיים הן על ידינו והן על ידי האדם שזכויותיו נפגעו. 

למטרת מדיניות זו, המונח "תוכן גולשים" יכלול: (1) תמונות וטקסט אשר נעשה בהם שימוש למטרות של פרסום קמפיינים על ידך; (2) תמונות או סרטונים אשר נמשכו משרתי צד ג' בתגובות או בכל תרומה אחרת; (3) תיאורים, טקסט ומידע אשר עובד דרך השירותים ו(4) כל תרומה אחרת שנוצרה באמצעות השירותים.

רשיון בזכויות יוצרים

אתה הבעלים היחיד של זכויות היוצרים בכל התכנים שתפרסם. אולם, לצורך מתן השירות, אתה מקנה לנו רשיון בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא-ייחודי, לעשות שימוש בתוכן ולאפשר למשתמשים שלנו לעשות שימוש בתוכן הגולשים באמצעות השירותים או שירותי צד ג', לרבות יצירת יצירות נגזרות, שינוי התוכן, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת-מימדיות וכל פעולה אחרת.

שימוש בדמותך

אתה מקנה לנו את הרשות לעשות שימוש בשמך, תמונתך, פרטייך ודמותך בכל הנוגע לתוכן הגולשים שפרסמת. משמעות העניין הוא שאתה מרשה לנו לפרסם את פרטייך כמנהל הקמפיין ולשייך את הקמפיין אלייך.

תוכן פוגעני

אתה מצהיר כי תוכן הגולשים אינו פוגעני וכי אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות:

קניין רוחני. תוכן הגולשים אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהוא, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת.

פורנוגרפיה. תוכן הגולשים אינו מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות  גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינית או תועבה.

דיבה. תוכן הגולשים אינו דיבתי ואינו פוגע בשמם הטוב של אחרים.

ביטויים גזעניים. תוכן הגולשים אינו מכיל ביטויים גזעניים, וכן אינו מכיל כל ביטוי אשר מעודד שנאה.

מזימות. תוכן הגולשים לא נועד להרצת מניות, מזימות, עיוות של שווקי הון, מזימת פירמידה, שיווק רב שכבתי, דיוג או כל פעילות אחרת שנועדה להוצאת כספים מצד ג' כלשהוא.

אחריות לתוכן

אתה מצהיר כי אתה הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן גולשים שאתה תפרסם באמצעות השירות וכי אף זכויות של צד שלישי לא הופרו במהלך ביצוע פעילותך. מעבר לכך, אתה מצהיר כי לא הוגשה כל תביעה, דרישה או טענה כנגדך, או אוימה בכזו, בגין תוכן הגולשים.

הסרת תכנים

אנחנו לא נהיה חייבים לסנן את התכנים או לנטר אותם, אולם תהיה לנו הזכות לעשות כן ולהסיר תכנים שלא נראים לנו כעומדים במדיניות התוכן הזו. במקרים חריגים, אנו נבקש מכם את רשותכם לשנות את התכנים במקום להסיר אותם.

גילוי מידע

אנחנו עשויים לשמר את תוכן הגולשים ואף עשויים לגלותו אם נדרש לעשות כן על פי חוק או אם על פי שיקול דעתנו בתום לב נאמין כי שימור כזה או גילוי המידע נחוץ בצורה סבירה לצורך: (1) הענות להליך משפטי; (2) אכיפת תנאים אלה; (3) תשובה לטענות של צדדים שלישיים בנוגע להפרת זכויותיהם; (4) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטחון שלנו, משתמשינו והציבור. מובהר כי עיבוד מידע אלקטרוני אף עשוי להביא לכך שהמידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים אשר עשויים לעוותו.

הודעה והסרה

אנחנו מעריכים את זכויותייך ואת זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן נציית לכל הוראה חוקית הנוגעת לזכויותיהם של צדדים שלישיים. ככל שתגלה כי תוכן גולשים כלשהו, למיטב ידיעתך, מפר את זכויותייך, שמך הטוב או קניינך הרוחני, אנא הגש לנו תלונה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info@drm.org.il. אנחנו נבחן את תלונתך ונעביר אותה (אם ניתן) למשתמש שפרסם את תוכן הגולשים לצורך תשובתו. אם תלונתך תתברר כשקרית, טורדנית או שנועדה למנוע שימוש חוקי במידע, תשא בכל האחריות לפצות את המשתמש אשר נפגע כתוצאה משימושך המפר וכן אותנו. בתלונתך עלייך לצרף: (1) הצהרה בכתב לגבי מהו תוכן הגולשים אשר לדעת מפר את זכויותייך והוכחה כי אתה מחזיק בזכויות אלה; (2) את כתובת האינטרנט (URL) המדויקת של תוכן הגולשים; (3) הצהרה כי אתה מאמין שהשימוש בתוכן הגולשים אינו שימוש הוגן, ביקורת, מחאה צרכנית או כל ביטוי מוגן אחר.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות אותנו בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שיווצרו כתוצאה מ(1) פרסום שלך אשר מפר את מדיניות תוכן הגולשים, לרבות הצהרה כוזבת; או (2) כל תלונה, טענה או הודעה שהועברה בצורה זדונית או רשלנית כנגד כל משתמש במקום בו לא היתה לך זכות להגיש כזו.

הקפאת חשבונות ושימוש פוגעני

אסור להשתמש בשירות בצורה מטרידה, פוגענית, שמפרה זכויות של אחרים או שנועדה למטרה לא חוקית. אסור להשתמש בשירות באמצעות בוטים (כלומר שירותים אוטומטיים) ואנחנו נסגור את החשבון של כל מי שעושה כן ונפעל על פי דין להגן על הזכויות שלנו.

בכל מקרה, אם נחשוב כי השימוש שלך בחשבון עשוי להטיל עלינו אחריות על פי חוק או עשוי לסכן את המשתמשים שלנו, אנו עשויים לסגור את חשבונך.

אחריות

השירות ניתן לך על בסיס מירב המאמצים; אולם, אין ביכולתנו להתחייב כי לא יהיו בו שגיאות או תקלות. לכן, השירות ניתן כמו-שהוא (AS-IS) וללא כל התחייבות לתוצאותיו. לכן, אתה מאשר כי גבול האחריות שלנו כלפייך לכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירות יהיה מוגבל לסכום ששילמת לנו בפועל עבור השירותים ב-12 החודשים לפני אירוע הנזק, ובכל מקרה מוגבל לנזקים ישירים בלבד. אנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק שאינו נזק ישיר, לרבות נזקים עקיפים ותוצאתיים. 

ערבות

השירותים מסופקים כמות-שהם, וללא כל ערובה לטיבם. אנחנו לא יכולים להתחייב כי השירות יעבוד בכל עת, וכי לא יהיו תקלות. למעט הצהרותינו על פי הסכם זה, הרי שאנו לא מצהירים דבר.

אתה מצהיר כי לא תשתמש בשירותים כדי לבצע פעילות שאינה חוקית או שמפרה את זכויותיו של אדם אחר.

המידע על חברי הכנסת מתקבל מאתר "כנסת פתוחה" וכן מאתר הכנסת. אין לנו אחריות למידע זה, והוא עשוי להיות לא מדויק, לא מעודכן או שגוי.

שיפוי

בכל מקרה בו תובא כנגדנו תביעה או תלונה הנובעת מהפרת מי מהצהרותייך או התחייבויותיך על פי הסכם זה, או שנובעת ממידע לא נכון שסיפקת לנו, הרי שאתה תשפה אותנו בגין כך, וזאת לאחר מתן הודעה מראש. השיפוי יכלול גם את הוצאות שכר טרחת עורכי הדין שלנו וכן כל תשלום שנצטרך לשלם בפשרה אם התפשרנו כדי לסלק טענה זו. 

תמיכה

השירות ניתן ללא כל תמיכה.

סיום ההתקשרות

אנו נהיה רשאים לסיים את ההתקשרות עם כל המשתמשים, או עם מי מהמשתמשים, בהתראה מראש של 30 ימים, או במקרה בו אותו משתמש הפר תנאי שימוש אלו, מיידית. 

שינוי תנאים אלה

אנו עשויים לשנות תנאים אלה מעת לעת, בתנאי שניידע אותך באמצעות תקשורת אלקטרונית על שינויים אלה ותנתן לך האפשרות לסיים את התקשרותך עמנו בתוך 30 ימים מיום ההודעה.

הסבה

במקרה של מיזוג, רכישה או מכירת הפעילות, אנו רשאים להסב את התחייבויותינו וזכויותינו על פי הסכם זה לצד שלישי, וזאת תוך מתן הודעה מראש של 14 ימים.

סמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב. אתה מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגדנו ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.

מדיניות הפרטיות בלינק הבא